Проблеми с присъединяването към електрическата мрежа, снабдяването с ток на отдалечени обекти и нестандартни от нормативна гледна точка казуси трябваше да разрешават висшият мениджмънт на „Енерго-Про“ по време на вчерашния приемен ден на висшето ръководство на компанията в Русе. Гражданите можаха да поставят директно пред управителя на „Енерго-Про“ Стефан Абаджиев, директора „Обслужване на клиенти“ Мария Димитрова и управителя на Регионалния обслужващ център Христофор Филев въпросите си относно обслужването, регулаторната и нормативната рамка в сектор енергетика, както и други специфични казуси, свързани с дейността на компанията.
Най-често хората искат от нас юридическа експертиза - как да се процедира при по-сложни казуси, които нормативната база не описва. За съжаление законодателството ни в областта на енергетиката е доста объркано и в повечето случаи се изисква доста ходене по инстанциите, сподели управителят на „Енерго-Про“ Стефан Абаджиев. Като най-парадоксална той определи молбата на русенец да изключат тока на съседа му, защото той ползвал електроенергия неправомерно. „Ние нямаме такива права, но обяснихме на човека какви стъпки да предприеме ако смята, че има наистина нарушение“, каза Абаджиев.
Като голям проблем управителят на „Енерго-Про“ определи ситуацията във вилните зони, където доста живеещи продължават да се снабдяват с ток чрез създадени от тях кооперации. Около всички големи градове има такива „околозаконови обекти“, създадeни незаконно, но после узаконени от държавата. Законодателят ни е вменил задължението да снабдяваме всички с електричество, без значение колко ще ни струва това и има ли техническа възможност. В някои случаи изобщо не зависи от нас, защото примерно мрежата е частна, обясни Стефан Абаджиев.
Все пак, значителна част от сигналите са резонни и ръководството на „Енерго-Про“ е поело ангажименти за разрешаване на конкретни проблеми. Ще бъде ремонтиран например районът около трафопост, останал извън инвестиционната програма на компанията заради наложените от енергийния регулатор съкращения на разходите.
Тези срещи на мениджмънта на „Енерго-Про“ с гражданите ще продължат и за в бъдеще, увериха от компанията. По заявка от общините и занапред ще се организират и мобилни офиси в по-малките населени места.