Ама това тук си е истински рай! - така възкликнали децата, които от началото на юли за първи път отишли в компютърната зала на читалище „Захари Стоянов“ в квартал „Здравец“. Момичета и момчета, които посещават центъра „Деца на улицата“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, и малки ученици от Ресурсния център в основно училище „Тома Кърджиев“ реагирали така, когато се включили в проекта на читалището по програма „Глобални библиотеки“. Проектът е на стойност 5951 лв., от които 4951 са по програмата, а останалите са съфинансиране от читалището. До края на октомври хлапетата, които по принцип нямат достъп до компютърна техника или са от категорията „социално занемарени“ и се нуждаят от повече внимание, трябва да усвоят виртуалното пространство и да се почувстват приобщени към група. Четири дни в седмицата за тях е отворено компютърното царство в „Захари Стоянов“, където те под ръководството на специалисти и библиотекарките Мариана Петрова и Диана Василева ще рисуват, ще играят виртуални игри, ще откриват нови пространства. Успоредно с това децата ще четат книжки и ще правят рисунки и на хартия, които накрая ще подредим в истинска изложба, казаха от читалището, като обясниха, че с всяко дете ще се работи индивидуално.