Бидоните с отработени масла, които са струпани абсолютно незаконно в Пухлево дере, все още си стоят там, въпреки че от Регионалната екоинспекция вече са предприели административно-наказателни мерки срещу Денислав Стефанов, който стопанисва терена с опасния боклук.
Еколозите са получили сигнал още на 9 юли, че в тази част на града са складирани 51 бидона, пълни с отпадъци от мазут. На следващия ден са направили проверка и са установили, че бизнесменът, бивш управител на някогашен бетонов възел, Денислав Стефанов е притежател на бидоните и възнамерява да третира опасния отпадък. Той не успял да покаже никакви документи както за произхода на бидоните, така и за съхранението на подобни отпадъци. Дадени са му предписания незабавно да се изчистят замърсените площи и да се премахнат отпадъците. Това обаче все още не се е случило. Тъй като еколозите се оказали безсилни, предали случая на полицията.
Вчера стана ясно, че след публикацията на „Утро“ от март месец, че пет декара в Пухлево дере са превърнати в незаконно сметище, експерти от РИОСВ са се уверили, че написаното във вестника е истина и строителните отпадъци се изхвърлят там от „Строител“ ООД. Съставили са акт на фирмата, а за Стефанов, който е събирал минималните такси и е осигурил достъп до „собственото“ сметище, не е имало никакви последици.