Промяна в Наредба 16, която да позволи функционирането на платен паркинг по ул. „Потсдам“, иска кметът Пламен Стоилов. Както е известно, на миналата сесия съветниците одобриха изграждането на 89 платени паркоместа на мястото на незаконния автобитак. В наредбата обаче платеното паркиране изрично е ограничено само в централна градска част. Затова сега се предлага тази бариера да се свали. Според кмета Пламен Стоилов това е единственият начин ефективно да се разчисти битакът и това съвсем не значело, че администрацията ще се възползва от тази вратичка, за да въведе платеното паркиране и в кварталите.