Как живеят младите хора в страните от Европейския съюз, какви концерти и спектакли предпочитат, къде пътешестват, как се хранят и как се молят? На тези въпроси вече имат отговор ученици от седми и осми клас в СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“ и техни преподаватели, които преди дни приключиха работата си по проекта „Европа, изобразена върху нашия чадър“ по секторна програма „Коменски“ от програмата „Учене през целия живот“ на Европейския съюз. Освен русенските ученици в него се включиха момичета и момчета от различни училища в Чехия, Турция, Швеция и Румъния.
В продължение на две години младежите вникнаха в различни аспекти на темите от партньорския проект, като основните им задачи бяха да опознаят историята, географията, културата, религията на партньорските страни, европейските забележителности, стила на живот на своите връстници. Заедно с това русенските деца и техните връстници от партньорските училища използваха прекрасната възможност да изпробват
докъде се простират знанията им по английски
който бе основен в общуването по време на работните срещи в отделните държави. Русенските момичета и момчета се справиха блестящо и с тази задача, като по време на общуването си с чехите, шведите, румънците и турците усъвършенстваха своите езикови умения.
По-голямата част от работата по проекта бе интегрирана в редовните учебни часове, като това създаде положителна нагласа към учебната дейност като цяло, казват от Училището за европейски езици в Русе. Сбирките по разнообразни теми от партньорския проект се провеждаха в СОУЕЕ всяка седмица, като това допълнително осмисли свободното време на русенчетата и разтвори пред тях нови хоризонти. Част от учениците посещаваха тези сбирки заради наученото, други заради
възможността да развиват талантите си
докато работят по различни приложни изкуства, трети заради екипната работа и възможността да общуват с приятелите си, допълват от русенското училище. 
Постепенно в хода на работата учениците са изградили чувство на отговорност - преминавайки отделните етапи, те са спазвали стриктно сроковете за приключване на отделните модули по проекта, работата в екип ги е мобилизирала и амбицирала да представят достойно училището, града и страната пред партньорите. Самите те с гордост са показвали на своите връстници от Чехия, Швеция, Турция и Румъния забележителностите и характерните нрави и обичаи в родината си. Самите те пък с огромен интерес са откривали живота и бита на хората в градовете, където са гостували - така постепенно,
надничайки с благородно любопитство
под широкия и пъстър европейски чадър, те са сглобявали своята представа за многообразието и новите възможности за общи посоки на живота на тяхното поколение в ЕС. Работните срещи в България, Турция, Чехия, Румъния и Швеция са оставили безброй спомени, които са подредени в снимки, описани впечатления и, разбира се, нови идеи. А новите запознанства за много от русенчетата са се превърнали в истински приятелства, които продължават с размяна на писма и съобщения в интернет пространството.