Русе отстъпи с едно място назад в класацията по търговски площи в съвременни шопинг центрове. След като през миналата седмица в Бургас бе открит първият мол от отворен тип в страната The Strand с площ от 30 000 кв. м, морският град излиза начело в подреждането 477 кв.м на 1000 души, което вероятно ще бъде сериозно предизвикателство пред търговците в града. Втори продължава да е Варна с 359.54 квадратни метра молове на 1000 души. Нашият град задържа мястото си в челната тройка, въпреки че нови шопинг центрове тук не са откривани от 2010 г. Според данните на консултантската фирма за недвижими имоти GVA Sollers Solutions, показателят за Русе е 356 кв.м на 1000 души. Следват Стара Загора, Пловдив и Плевен със съответно с 329.06 кв.м, 215.88 кв.м и 177.65 кв.м.
София остава далеч след нас в класацията дори след откриването на Paradise Center през пролетта. 75 000 кв. метра в многолюдната столица само я придвижиха до седмо място по търговска площ на 1000 жители с 214 кв.м.
Според анализ на Colliers до края на 2014 г. общият обем на модерните търговски площи в молове в страната ще нарасне с повече от 40% и ще достигне 905 хил. кв.м. Усвояването им в краткосрочен план ще е предизвикателство за участниците на пазара, като се имат предвид бавните темпове на нарастване на покупателната способност на потребителите.
На 1000 човека в България се падат грубо около 15 кв. м модерна търговска площ, която обаче е съсредоточена в големите градове. Средният показател за Европа е на 1000 човека да се полагат 170-180 кв. м търговска площ. Най-голям избор на магазини има в Швеция, където съотношението е 420-430 кв. м на 1000 човека. Общо осем страни са над средното съотношение между площ и население и при тях на 1000 човека се падат между 170 и 430 кв. м. Единственият представител от Централна и Източна Европа в тази група е Чехия, при която 1000 души могат да пазаруват средно в 170-180 кв.м. Под средното ниво остават страни като Италия, Германия, Белгия.