Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ вече издават „Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми“ за Кампания 2013, които могат да послужат на кандидатите за подпомагане по директни плащания пред търговските банки за отпускане на кредити, съобщиха вчера от фонда.
В удостоверението се съдържа информация за декларираните в общото заявление площи/животни и е включен прогнозен размер за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за подпомагане в сектора на животновъдството.
Удостоверенията се издават от областните дирекции на фонд „Земеделие“ - по място на подаване на заявленията за „Директни плащания“, при поискване от кандидатите за подпомагане.