Купища пръст грозно допълват пейзажа по дунавското крайбрежие по пътя към „Люляка“. Предполага се, че те са от строеж наблизо, а строителят просто е решил вместо да харчи гориво до сметището и да плаща такса за депонирането на пръстта, да я изсипе на метри от речното корито. Същото място и друг път е ползвано за нелегално изсипване на строителни отпадъци.
След сигнал на „Утро“ кметът Пламен Стоилов заяви, че ще разпореди проверка кой е струпал необичайната „дига“, но ако изкопните работи са приключили, камионите едва ли ще се появят отново.