„България Лизинг“ ЕАД е собственик на „Дунав плаза“ и понеже сме наясно, че съдбата на хотела вълнува гражданите на Русе, ще направим всичко възможно да не лишим града от една от неговите емблеми, уверява в писмо до „Утро“ изпълнителният директор на компанията Анатолий Радев, но без да посочи срок. Писмото е в отговор на наше запитване за ситуацията в момента и бъдещите планове на дружеството по отношение на „Дунав плаза“.
До средата на юни тази година хотелът се ползваше от „Хотел Мениджмънт“ АД при условията на финансов лизинг, но към настоящия момент се стопанисва от нас, обяснява още мениджърът на „България Лизинг“.
Въпросите ни относно задълженията на „Хотел Мениджмънт“ към лизинговата компания и другите проблеми, които доведоха до затваряне на хотела и ресторанта и до закриване на около 60 работни места, не получиха отговор. Анатолий Радев обясни мълчанието си с мотива, че „България лизинг“ е финансова компания и,  подобно на банките, по закон е длъжна да опазва конфиденциалността на финансовите си и търговски взаимоотношения със своите клиенти.