Днес в Русенския окръжен съд започва делото, с което общинската фирма „Изкуство ДВ“ сама поиска обявяването си във фалит. Предприятието за производство на детски колички, тръбни и каучукови изделия е затънало в задължения и е неплатежоспособно заради силния срив на поръчките, свиването на пазара и намалената конкурентоспособност на самото дружество, става ясно от молбата до съда на неговия управител Юлиян Ламбев.
От години „Изкуство ДВ“ затъва - производство почти няма, а в града май не остана съдия-изпълнител, който да не е разпродавал части от имуществото на общинската фирма.
От исковата молба на фирмата става ясно, че само на албанския гражданин Зенел Тефай „Изкуство“ дължи 226 650 лева, за които има издаден изпълнителен лист. През 2001-2003 година албанецът е предплатил над 300 000 лева на „Изкуство“ за производство на стоки, които така и не получил. Затова се обърнал към съда, който постановил сумата да му бъде върната.
Общината, която е собственик на 100 процента от капитала на „Изкуство“, в същото време е и негов кредитор - хазната има да получава 66 606 лева за неплатени местни данъци и такси. И също чака пари от съдия-изпълнителя. Отделно през 2007 година е превела 58 000 лева - явно с цел да удари рамо на фирмата, но тези пари също следва да се връщат.
Като за капак идват и реституционните претенции от наследниците на бившите акционери във фабрика „Изкуство“ и „Съединени фирми“, които са имали собственост на това място, преди да се създаде сегашният завод. Те съдят дружеството за това, че са били лишени да ползват своята част от имота. Задълженията само по един от изпълнителните листи в тяхна полза надхвърлят 100 000 лева.
Сред най-големите кредитори е и държавата, на която „Изкуство“ вече дължи над 280 000 лева за данъци и осигуровки. Не са платени сметки за ток за над 120 000 лева. А има и неразплатен кредит към банка. Отделно са неизплатените заплати на работници и неразчистените сметки с доставчици.
Общата сума на задълженията, а и на несъбраните вземания на „Изкуство“ тепърва ще стане ясна. От съда се очаква да каже дали задълженията са толкова много, че фирмата наистина е изпаднала във фалит и ако се окаже така - да назначи синдик, който да поеме ръководството на дружеството и да го подготви или за оздравяване, или за разпродажба на парче.