Студенти от различни специалности ще направят лятото си по-полезно, като се включат в някои от дейностите на регионална библиотека „Любен Каравелов“, съобщи директорката Теодора Евтимова. РБ е партньор на Министерството на образованието и науката по проекта „Студентски практики“ и дава възможност на бъдещи специалисти по информационни технологии и библиотекознание да поработят през ваканцията. Те ще помогнат при въвеждането на библиотечни единици в специална „ретробаза“, като ще помогнат за създаването на единен електронен каталог на изданията, и ще изпълняват ролята на консултанти.
Младите хора ще се включат и дейността на Детския отдел, където кипи оживена работа на клуб „Приятели на библиотеката“. Това ще бъде своеобразен дневен вариант на нашата „Вълшебна нощ в библиотеката“, която през пролетта предизвика огромно въодушевление, каза Евтимова. Впрочем, от 8 юли четвъртокурсникът от Русенския университет Младен Минев подхваща заедно с библиотекарките Галина Джурова и Валерия Йорданова най-новия клуб в РБ - клуб „Млад краевед“. Деца от 5 до 7 клас ще научат много нови неща за Русе и за страната, ще се ориентират по карта и всеки ще направи родословно дърво на своята фамилия.