Глоба от 1500 лева е наложила Инспекцията по труда на „Билла“ заради масово съкращение на служители, извършено в разрез със закона. Санкцията бе потвърдена вчера и от Русенския районен съд. Според съда, ръководството на фирмата е съкратило през януари 33 души от магазините си в Русе, без да бъдат проведени предварителни консултации с представители на служителите и синдикатите 45 дни преди уволненията, както изисква законът.