Живка Бучуковска ще изпълнява функциите на главен архитект на общината до приключване на болничните на Симеон Рангелов и завръщането му на работа. Кметската заповед е от вчера.
Арх.Бучуковска наскоро беше назначена от кмета Пламен Стоилов за шеф на дирекция „Териториално и селищно устройство и строителен контрол“. Като и.д. главен архитект тя вече ще одобрява строителните проекти и ще разрешава строителните дейности.