Българската икономика може да си позволи от 20 до 50% по-високи средни заплати от настоящите, заяви на пресконференция вчера в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него това може да стане след договаряне на минимална работна заплата по категории и и персонал. В 6-7 бранша тези стартови заплати вече са факт, уточни Димитров. Ако успеем да въведем това навсякъде, тогава в Русе например фирмите от съответния сектор няма да могат да плащат по-малко на своите работници, само защото в региона е по-ниска средната заплата, обясни синдикалният лидер. 
Пламен Димитров съобщи още, че преди 2 седмици с правителството са договорени 10 млн. лева допълнително, за да се запазят учителските заплати на нивото на миналата година. Нещо, което не било гарантирано с бюджет 2014. Освен това КНСБ водела преговори за увеличение на учителските заплати от 1 юли средно с 5%. Около 1/3 от училищата можели да си позволят този ръст от икономии в бюджета си, но за останалите държавата ще трябва да осигури целеви средства. КНСБ настоява стартовата заплата на младите учители да стане 550 лв.
Президентът на синдиката за първи път в Русе съобщи новината, че КНСБ подготвя пакет от предложения за промени в Кодекса на труда. 3 от тях били подкрепени от работодателите.
Трудът и капиталът сами да се споразумяват по трудови и осигурителни въпроси и по заплащането, без намесата на държавата, е една от идеите. Така трудовите отношения няма да зависят от политическата конюнктура, а само от пазарни принципи, както в развита Европа.
Освен това синдикатът иска в закона да се запише нормата на представителство на работниците в общите събрания на фирмите, защото в противен случай се вземат решения в техен ущърб. КНСБ настоява Кодексът на труда изрично да задължи фирмите да въведат системи за информиране и консултиране на служителите си, както и да водят досиета на работниците. В момента това правило важало само за дружества с над 50 души персонал. А то е от изключително значение, защото когато един човек тръгне да се пенсионира сега, той минава през куп мъки, докато събере всички документи, особено ако е работил на различни места.
Пламен Димитров съобщи още, че до средата на юни КНСБ ще бъде готова с анализ и предложения за конкретни политики в 10 области на индустрията и ще ги предостави на парламента, правителството и политическите сили. Идеята ни е да предизвикаме национален дебат и да се постигне национален консенсус за развитие и подкрепа на българската икономика, които да не зависят от това кой е на власт, каза Димитров. Документът се подготвял заедно с представители на 9 бранша, учени и европейски синдикалисти.
Повод за визитата на Пламен Димитров и неговия заместник Пламен Нанков в Русе беше проектът „Бъди инфо“, който синдикатът и Българската стопанска камара реализират в три фирми без синдикални структури - „Данини“, „Булмаркет“ и „Маркам фешън“. Чрез него се създава нов модел отношения, като работниците участват в мениджмънта със свои предложения за подобряване на трудовата дисциплина, повишаване на производителността на труда, намаляване на брака. Пламен Нанков съобщи, че управителите и на трите фирми били доволни от постигнатия ефект. Тъй като те споделили, че не Кодексът на труда, а слабата квалификация на работниците е пречка пред развитието им, с КНСБ се договорили да направят общ проект за повишаване на квалификацията им.