Подмяна на водопровода затвори вчера част от улица „Александровска“, от сградата на старата полиция до „Балкан“. По продължение на цялата улица от бившата сладкарница „Тетевен“ до Историческия музей ще бъде прокаран изцяло нов водопровод, ще има и нови отклонения към сградите. Строителството ще се прави на етапи. Инвестицията е на ВиК дружеството и е в размер на 200 хил. лева.
Старият водопровод се сменя заради проекта за реконструкция на Главната, който ще се реализира по програма „Регионално развитие“. Новата визия на пространството от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“ ще струва 5,4 млн. лева. Преди да започне реализацията му, подземните комуникации трябва да бъдат подменени, защото в следващите 5 години настилките не могат да се разкопават.
Ръководителят на проекта, гл. архитект Живка Бучуковска, съобщи, че на 15 април се предвижда да започнат строителните работи по „Александровска“ в участъка от пл. „Свобода“ до „Балкан“. Дотогава ВиК трябва да приключи работата си там.