От началото на годината 24 русенски фирми са обявени в несъстоятелност, показва справка в информационната система АПИС. Още 43 търговски дружества са заличени от регистрите заради окончателен фалит или прекратена дейност. Темпото очевидно намалява тази година, пикът бе през 2011-2012 г. За българската икономика проблемите започнаха чак през 2009 г. и е нормално с бавните съдебни процедури окончателното отписване на закъсалите дружества да става след 2-3 години.
От началото на кризата /януари 2009/ досега 610 търговски дружества от областта са ликвидирани или са в ликвидация.
Въпреки увеличаващите се твърдения, че икономическата криза вече отминава, трудностите очевидно не си отиват и голям брой търговци не успяват да се справят с финансовите предизвикателства. Което се отразява крайно отрицателно най-вече върху безработицата. Сред обявените в несъстоятелност дружества има и доста големи компании, в които преди време са работили стотици работници. Най-сериозният пример е „Локомотивен и вагонен завод“, който всъщност е във фактически фалит от доста време, но обявяването му в несъстоятелност стана факт едва преди месец. По-голямата част от машините на най-стария завод в Русе са вече разпродадени на организирани от кредиторите търгове, сега предприятието се управлява от синдик, пред който обаче изобщо не седи задачата да оздравява фирмата, а да разпродаде останалите й активи - земя и сгради, за да възстанови поне част от загубите на кредиторите. Други по-известни имена сред изпадналите в несъстоятелност фирми са „Русе индъстри“ - някогашен главен акционер на „Корабостроителница Русе“, „Нормекс“ /“Чобанов“/, чорапената фабрика „Престиж Сокс“, която също вече се разпродава от синдик, и др.
Сред фирмите, заличени от търговския регистър, са „Бимас“ АД, която вече има наследник в лицето на „Бимас 1954“, „Еър Приста“, „Миринекс“ и др.