Сгуроотвалът на „Топлофикация“ е причина за образуването на езерото, което отцепи Свободна зона след проливния дъжд в неделя. Той спирал оттока на повърхностните води в района, тъй като бил изграден в дерето.
Ако разширението беше дадено с условието да бъде изграден отводнителен канал, нямаше да има проблем, но това сега е безобразие. Разпоредил съм проверка кой е издал разрешението за изграждането му, заяви вчера кметът.
За трайно решение на проблема има готов проект, но стойността му била 2 млн. лева, които засега липсват. Едно по-евтино решение било до сгуроотвала да се монтират тръби, които да отвеждат дъждовните води до коритото на Дунав. В момента се прибягва към стационарни помпи за източване на водата. В понеделник ще има среща, на която ще се вземе решение за осигуряване на авариен достъп до Свободна зона и съседните фирми. Предложението е да се използва черният път 100 метра по-нагоре от зоната.