Градовете и регионите като централен акцент в стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион бяха в основата на международната конференция, домакин на която вчера бе Русе. Проектът RiverShow по Дунавската стратегия се осъществява от фондация Foster Europe в Айзенщадт, Австрия, Европейската дунавска академия в Улм, Германия, както и двете мрежи на Съвета на дунавските градове и региони и Дунавския форум за гражданско общество. Специално място в дискусията бе отделено на факторите, които биха могли да допринесат за успешната кандидатура на Русе за титлата Европейска столица на културата през 2019 година. В обсъжданията на отделните модули на вниманието на участниците бяха поставени теми, свързани с публичната администрация, културните индустрии и ролята на гражданското общество и неправителствените организации.
В работата на конференцията, която бе водена от зам.-кмета по европейското развитие Страхил Карапчански, взеха участие Петер Лангер, директор на Дунавската академия в Улм, Щефан Лютгенау, директор на австрийската фондация Foster Europe и Кнут Гербер, представител на дружеството за международно сътрудничество в Германия.