Дело на русенската фирма „Куарт“ срещу данъчните заради отказа им да възстановят ДДС по сделки със зърно може да стане причина Европейската комисия да наложи на България санкции по специална наказателна процедура. Още повече че случаят не е единичен, а практика, стъпила върху закон.
Историята започва от серия данъчни проверки на „Куарт“ ООД, извършени преди повече от три години, които приключват с ревизионни актове и отказ да се възстанови ДДС по сделки за износ на територията на ЕС. Мотивът е, че сделките не са били реални. А става дума за огромни суми - над 113 565 лева, които са в състояние да потопят всеки бизнес, особено в период на криза.
Според данъчните, част от сделките са били осъществявани между свързани фирми, други контрагенти не били намерени на адресите им, трети не били регистрирани по ДДС или нямали лиценз за търговия със зърно, освен това нямало доказателства за извършени реални доставки по част от сделките, документите за товаренето и транспорта били неизрядни и прочие. Трябва да се каже все пак, че преди да бъде издаден този ревизионен акт, са били направени десетки проучвания и насрещни проверки не само на фирмите, от които „Куарт“ е купувала стока, но и на фирмите по веригата преди тях. Защото според практиката в момента, за доказване на реалността на една сделка се изисква да се докаже и реалността на предходната - т.е. чия е била стоката преди, как и откъде я е получил старият й собственик. И тази безумна логика не се променя, въпреки че от години търговците протестират, че данъчните ги превръщат едва ли не в детективи и ги кара да треперят дали контрагентите им са изрядни.
Част от констатациите на данъчните обаче падат в съда, след като „Куарт“ тръгва да обжалва. Първоначално делата се водят във Варна, после във ВАС. Накрая част от сделките е призната, а друга - не. Размерът на ДДС, което държавата отказва да върне, пада почти двойно - останали малко над 52 000 лева. Според съда за тази част непризнати сделки нямало доказателства за произхода на стоката, обстоятелствата във връзка с почистването, съхранението и пакетиране на зърното, приемането му по количество и качество и др. Решенията на ВАС са окончателни.
Но пък спорът е стигнал до Европейската комисия, която сега заплашва със санкции държавата. От това проблемът на „Куарт“ с данъчните няма да се реши, но пък може да се стигне дотам държавата да плаща солено за лошата си данъчна практика.
„Ако всеки фактуриран данък може да бъде приспадан, дори когато той не е законово дължим, данъчната злоупотреба би била много лесна“, казва в едно свое решение Съдът на Европейския съюз. Бедата е, че в България всяка година избрани фирми източват милиони от ДДС. Проблемът обаче явно не е в законодателството ни, което е дотолкова рестриктивно, че рискува да ни създаде проблеми. Големи и финансови.