Прокуратурата е образувала проверка за законността на начина, по който се стопанисват гробищата в Русе. Проблемът не е нов и буни духовете вече през няколко кметски мандата, но явно се търси начин най-накрая да се реши.
Основните въпроси са два. Първият е, дали гробищните паркове могат изобщо да се стопанисват от търговско дружество като „Обреден дом“, защото са публична общинска собственост. Според юристите общината би следвало да направи звено или свое предприятие, което да извършва тази дейност. Логиката е същата както с репатрирането на автомобилите - обществената услуга не може да се извършва от търговец, а е задължение на общината, затова паякът се стопанисва от „Комунални дейности“.
Освен това прокуратурата е изискала информация за какво точно плащат русенци при ползването на гробни места. Защото със заповед на „Обредни домове“ е въведено изискване опечалените роднини да плащат „годишна гробищна услуга“. А в обявените цени на услугите на сайта на „Обреден дом“ такава такса не фигурира. Става дума за 7 лева годишно, но за семейство с ниски доходи и няколко покойници цената става непосилно висока. А и не е ясно дали хората не плащат всъщност двойно за едно и също нещо. Защото общината има задължението да се грижи за почистването на публичната собственост, каквато са и гробищата - затова се плаща такса смет. При това според общинската наредба, която дава гробищните паркове за стопанисване на „Обреден дом“, „средствата по почистването, поддържането, стопанисването и охраната са за сметка на юридическото лице“.
Шефът на „Обреден дом“ Михаил Павлов казва, че още не е запознат с аргументите на прокуратурата. Той обаче твърди, че фактът, че в Наредба 13 е записано, че хигиената и снегопочистването в гробищните паркове са задължение на търговското дружество, съвсем не означава, че то няма право да извършва дейността срещу заплащане. 7-те лева годишна гробищна услуга се плащали именно за поддръжката на общите части - зелени площи, алеи, снегопочистване и хигиена. Отделно за  индивидуална поддръжка на гроб дружеството е обявило цена за един сезон 12 лева. Тази услуга е по желание на клиента, казва Павлов и подчертава, че сумата въобще не е висока.
А въпроса дали хората плащат двойно за едно и също нещо - един път такса смет, втори път за почистване на гробищните паркове, които също като улиците са публична общинска собственост, Павлов отказва да коментира. Преди да се запозная с текста и да го консултирам юридически, няма как да го направя, отсича той.
Шефът на „Обреден дом“ обаче смята, че търговското дружество е по-изгоден вариант от общинското предприятие, защото то само се издържа и внася дивидент в общината. Ако станем общинско предприятие, издръжката ни ще падне на бюджета и няма да има печалба, коментира Павлов.
Резултатите от проверката ще бъдат ясни най-вероятно наесен, сега от общината се изисква цялата налична документация, която урежда погребалната дейност в града. В общината пък е сформирана работна група, която да  разчепка проблема и да предложи изменения в уредбата на стопанисването и разпореждането с гробищата, които да съответстват на закона. Ако има някакви промени обаче, те надали ще бъдат факт преди септември.