Изложба, театрални и певчески изяви са част от събитията, с които ще се постави финалът на проект „Социализация чрез образователна интеграция“. Това се очаква да се случи в края на годината, съобщи вчера ръководителят на проекта Ивайло Иванов. Той се реализира от сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност над 350 000 лева. Проектът е обхванал 455 деца от СОУ „Васил Левски“, ОУ „П.Р.Славейков“ в село Смирненски и детските градини „Ралица“ и „Червената шапчица“. За малчуганите са направени нови детски площадки, които могат да бъдат ползвани от деца с инвалидни колички, а училищата са оборудвани с нови компютри. В четирите учебни заведения и филиалите към тях са разкрити клубове по интереси, между които „Млад художник“, „Спорт и здраве“, „Вълшебен свят и приказки“, „Актьорско майсторство“ и „Бабините гозби“. За да могат децата да покажат и развият своите таланти, клубовете са оборудвани с необходимите средства. В училищата и градините работят и четирима ромски медиатори. Като символ на съвместното съжителство на различните етноси в училищата вече са засадени горички на толерантността, в които заедно растат три различни дървесни вида. Проектът обхваща също 110 родители и 135 учители. По него се организират и допълнителни занимания по български език на децата от малцинствата.