18 работодатели участваха в специализираната младежка борса, която се проведе в сградата на Военния клуб. Те обявиха общо 118 свободни работни места основно в сферите на машиностроенето, автомобилостроенето, търговията, хотелиерството и ресторантьорството и конфекционното производство. Не повече от 150 младежи се отзоваха на събитието, на което имаха възможност да осъществят пряк контакт с представители на бизнеса. След като всяка фирма представи своята дейност пред младежите, заинтересованите безработни дадоха свои автобиографии на работодателите и обмениха информация.
Интересът и на фирмите, и особено на младежите към борсата тази година беше по-слаб в сравнение с миналогодишното й издание. Първоначално своето присъствие бяха декларирали 24 представители на бизнеса, но реално форума посетиха 6 по-малко.
Младежката борса се реализира по проект „Да успеем заедно“ на  ОП „Развитие на човешките ресурси“.