Ако искаме да обърнем негативните тенденции в развитието на нашия регион, е небходимо децентрализацията да стане факт. И понеже тя още не се случва реално, отдалечеността на Русе от столицата се отчита като минус. Това обясни проф. Велизара Пенчева от Русенски университет, един от авторите на Областната стратегия за развитие на Русе през следващия програмен период, която бе одобрена във вторник. Същата теза споделя и доц. Юлияна Попова, също част от екипа за подготовка на документа.
Преподавателките отбелязват, че по показателите за развитие на ЕС нашият регион е на предпоследно място след Северозападния - ниски заплати, висока безработица, демографска криза, нисък БВП, миграция на млади образовани хора и т.н. А шанс за промяна те виждат основно в ефективното използване на механизмите на Дунавската стратегия и особено в програмата за трансгранично сътрудничество.
Русе обаче остава заложник на София, защото всичко се решава там, вместо на място, коментираха проф. Пенчева и доц. Попова пред „Утро“.
Те се опасяват, че България още не е договорила средствата по оперативните програми за новия програмен период, нещо което е трябвало да стане до средата на този година. Виждат сериозен проблем и във факта, че нашата държава не се бори тя да поеме управлението на трансграничната програма от 2014 година. В същото време амбициите на Румъния са ясно заявени. Ако това се случи, ние отново ще бъдем ощетени, защото който управлява програмата, се ползва с по-голям финансов ресурс, казва проф. Пенчева. Тя обяснява, че Русе има административен и научен капацитет, за да стане център на Дунавската стратегия и тук да бъдат ситуирани органите на управление и координация на национално ниво. В полза на тази теза Пенчева и Попова обясняват, че в Румъния процедурите са много тромави и бавни, особено когато става дума за възстановяване на средствата по проектите. А това за малките организации е сериозна бариера.
Двете преподавателки са категорични, че бъдещето на Русе е свързано най-вече с неговото трансгранично положение и затова и в стратегията изключително се залага на него.