След ресторант „Хепи“ сега и за Арт кафенето в Доходното здание предстои съветниците да одобрят конкурсна процедура за отдаването му под наем. Това се налага, защото собственикът на обекта вече не е държавата, а общината. Прехвърлянето на двата корпуса станаха общински с решение на Министерски съвет от края на миналата година, а договорът между областния управител Стефко Бурджиев и кмета Пламен Стоилов бе подписан в началото на февруари 2013-а.
Минималната наемна цена на месец за кафенето, от коята ще стартира наддаването, е 560 лева без ДДС. В проектоусловията е заложена инвестиция минимум 85 000 лева. Тя е предвидена за вътрешен основен ремонт. Изискването е още през първите 2 месеца да се вложат 10 500 лева. Подобно на условията за „Хепи“, и тук наемателят трябва да поеме ангажимент да спонсорира културни и спортни събития на Общината. Тя поставя минимален годишен праг 4000 лева. Наемният договор с победителя в конкурса се предлага да бъде сключен за 10 години.