Кметът Пламен Стоилов поиска вчера оставката на главния архитект Симеон Рангелов заради уронване на престижа на Общината.
Поводът за това е статутът на заведението на бизнесмена Красимир Даков пред хотел „Космополитън“. Според писмо на Окръжната прокуратура обектът е вдигнат в нарушение на закона и следва да бъде издадена заповед за неговото премахване. Магистратите се позовават на становище на РДНСК-Шумен, която е извършила проверка по тяхно искане.
Както винаги съм казвал, администрацията трябва да спазва закона и да служи на гражданите, а когато тези норми се прекрачват, никой не може да се надява на чадър от моя страна и трябва да си тръгне, коментира решението си кметът Пламен Стоилов. Той декларира още, че в рамките на предписания от прокуратурата срок ще издаде заповед за премахване на „преместваемото“ заведение. Освен това напомни, че по повод питане на общинския съветник Иван Иванов за този обект ясно е казал, че има прокурорска проверка и нейните резултати ще бъдат публично огласени, щом се запознае с резултатите й.
Кметът обясни, че веднага след получаването на  становището на РНДСК-Шумен на 12 юни е поискал обяснения от главния архитект Рангелов, тъй като нейните констатации напълно се разминавали с неговите. Главният архитект е този, на когото са делегирани правата по Закона за устройство на територията и той трябва да носи своята отговорност, коментира кметът Стоилов, като подчерта, че е взел мерки още преди да получи писмото на прокуратурата.
Пламен Стоилов съобщи още, че вчера е издал заповед за свикване на дисциплинарната комисия по Закона за държавния служител. В двумесечен срок тя следва да се произнесе по действията на гл. архитект и да излезе с предложение за наказанието му, ако установи нарушения.
Кметът даде положителна оценка на качествата на арх. Рангелов, но подчерта, че през зимата той е получил ниска атестация. Тогава му дадох шанс да коригира грешките си, но той не оправда доверието ми, каза още Пламен Стоилов.
Според експертите на РДНСК-Шумен „Парк кафе-бистро“, както се води заведението на пл. „Батенберг“, не може да бъде преместваем обект. В становището си те се аргументират, че нито основното заведение, нито покривът, под който са допълнителните масички, могат да се приемат като преместваеми, защото са трайно свързани със земята и конструктивно помежду си. РДНСК се произнася, че целият обект е строеж четвърта категория. Дирекцията за строителен контрол намира редица пропуски в процедурата. Един от тях е, че схемите за поставяне не са били съгласувани с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности. Това е трябвало да се направи, защото теренът е част от архитектурен ансамбъл. Експертите посочват още, че навесите навлизат в публична общинска собственост без отстъпено право на строеж или договор за наем с Общината.
Гл. архитект Симеон Рангелов, чийто подпис стои под строителната документация, оспорва становището на РДНСК. Той смята, че няма нищо незаконно в използването на публичната общинска собственост. Не е необходимо отстъпено право на строеж, нито договор за наем, защото за масичките се плаща такса, както го правят и други заведения, каза Рангелов. Продължавам да твърдя, че това е преместваем обект, а мотивите на проверяващите не са сериозни, заяви още той пред „Утро“. И напомни, че когато има такива разминавания, само съдът може да се произнесе. А по повод на това дали ще подаде оставка, Рангелов каза, че му трябва време да обмисли ситуацията.
Най-малкото искам да се запозная с писмото на Окръжна прокуратура, тъй като още не съм го чел. Иначе уважавам институциите и е нормално администрацията да се съобрази с препоръките на прокуратурата, посочи главният архитект.