Научните постижения на различните факултети и възможностите за творчество бяха показани във вчерашния  Ден на отворените врати на Русенския университет.
Наред с високотехнологичните роботи и летящите безпилотни дронове интерес предизвикаха студентите от факултет „Природни науки и образование“, които облякоха атрактивни костюми на приказни герои и показаха част от картините, които сами рисуват в часовете по творчество.
Над десет щанда с кандидатстудентска информация и демонстрационни постановки предложиха факултетите и филиалите на университета, а основни консултанти на гостите бяха студенти, докторанти и млади преподаватели в различните специалности.