Без каквито и да е ограничения на въпроси и теми ще премине петдневният семинар, организиран от Църквата на адвентистите от седмия ден в Русе. Гости лектори са Пабло и Даниела Ротман Гаридо от Бразилия, родители на пет деца. Мотото на семинара е „Има надежда за твоето семейство“. Във вторник от 18 ч в зала „Европа“ на Доходното здание ще започнат разговорите за сексуалността преди брака. На следващия ден ще продължи дискусията за смъртта и отглеждането на децата.
Нямаме никакво намерение да наставляваме хората, а по-скоро да им дадем отговори на въпросите, които те си задават и им създават трудности в семействата, каза пастор Стоян Петков от русенската Адвентна църква. Според него всичко, което се случва в страната в момента, е резултат от липсата на отговорности, трудови навици и неспособността да се разбираме помежду си - все неща, които се изграждат и възпитават в семействата.
Адвентната църква ще е отворена за всеки гост в петък и събота за продължението на семинара, а богословът Пабло Ротман Гаридо ще отдели време и за индивидуални консултации по дискутираните теми.