Крахът на „Мега мол“ става все по-видим и близък не само заради скоростното му опразване от търговци и работещи магазини, но и заради солидните задължения към банки и институции.
Пример за това е едно от последните дела срещу търговския център, от което става ясно, че молът не си е плащал тока. За четирите неплатени фактури отпреди няколко месеца дружеството е задлъжняло с 56 618 лева и е натрупало 2230 лева лихви.  
Всъщност търговският център е във фактическа невъзможност да прави плащанията от около година, след като кредиторът Банка Пиреос, клон Лондон, е направил запор върху имуществото и съответно вземанията му.
Точно тази кредитна институция е финансирала изграждането на търговския център чрез заем за над 40 млн. лева. Въз основа на съдебното решение Банка Пиреос е изпратила официални писма до всички наематели и ги е уведомила, че върху плащанията им към мола има съдебна възбрана и затова следва да се издължават не на него, а на банката, която по този начин си прихваща част от дължимите суми. Както научи „Утро“, тези уведомления от Пиреос не са оставяли никаква възможност за избор на наемателите. Така „Мега мол“ се оказва в ситуация, в която без парични постъпления трябва да плаща сметки. Според мълвата, дупката е била запълвана досега от акционерите на дружеството.
Преди да се стигне до съд, от Енергото подканяли мола да си плати консумирания ток, но отсреща първо предлагали планове за разсрочено плащане, а след това дори не ги изпълнявали. В събота следобед „Мега мол“ останал за кратко и без ток, разказаха очевидци. Прекъсването на електроенергията обаче било бързо възстановено.
Междувременно „Енерго-Про“ също си търси парите по съдебен път. Вчера магистратите прецениха, че „Мега мол“ трябва да се издължи за ползваната електроенергия и го осъдиха на 56 618 лева за неплатени фактури, 2230 лева лихва върху задълженията и 4331 за покриване на разноските по делото. Решението може да се обжалва.
Както „Утро“ писа, „Дунавски хали“ е пред спиране и съществува сериозна вероятност да затвори не само хипермаркетът, но и целият „Мега мол“. През февруари Банка Пиреос С.А., клон Лондон, поиска „Мега мол“ да се обяви в несъстоятелност, но Русенският окръжен съд още не се е произнесъл по искането. Дотогава магистратите назначиха временен синдик, който да одобрява всички сделки и договори.