Инициативен комитет внесе в Общинския съвет предложение за изграждане на велоалея от Русе до Лесопарка. То е придружено от гражданска подписка. Въз основа на това председателят Васил Пенчев ще предложи на днешната сесия да се вземе решение в бюджет 2014 да се заложат средства за предпроектно проучване. След това общинската администрация трябва да предложи график за проектиране и изграждане на велоалеята. Според Васил Пенчев строежът на велоалеята би могъл да се осъществи и с евросредства. 
Предложението за велоалеята е първият проект, иницииран от русенци по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Инициативен комитет от 73-ма граждани е започнал още през март подписка и в продължение на 2 месеца е събрал 850 подписа. Съгласно закона е била извършена проверка на легитимността им в ГРАО към МРРБ. Оказало се, че около 150 подписа не са валидни, защото някои от данните на подписаните били сгрешени. Това обаче не прави подписката нелегитимна, а и цялата процедура била спазена точно и затова председателят Васил Пенчев внася предложението в местния парламент. Той коментира пред „Утро“, че в закона няма изискване за определен брой подписи или други критерии, което на практика прави безсмислена задължителната проверка на подписите.
Иначе Пенчев подкрепя идеята за велоалея от Русе до Лесопарка, останалите съветници се очаква също да кажат „Да“.