Международен конкурс за пластика, изработена от екоматериали, обявява Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“. Скулптурата трябва да бъде с размери 1,70 х 1 х 1 метра. Проектите ще се приемат до 30 септември на хартия или в електронен вид по имейла на училището.
Пластиката, която спечели първо място, ще бъде реализирана и поставена в градинката на ул. „Цар Освободител“, а целта е тя да се превърне в Алея на изкуствата.
Миналата година там по проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/, ученици от гимназията поставиха оригинални пейки и кошчета, с което сложиха началото на новата визия на градинката.
Сега конкурсът за пластика също се реализира по проект, финансиран от фонда на Общината за малки културни проекти. Професионалната гимназия, училищното настоятелство, Камарата на строителите и „Мегахим“ са ангажирани с реализацията му. В неговите рамки ще се проведе и конкурс за детска рисунка на открито под наслов „Нарисувай Русе“. 
Проектът за развитие на Алеята на изкуствата на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия е посветен на 65-тата годишнина от създаването й, обясняват председателят на училищното настоятелство Валери Матеев и директорът Камелия Денчева. Юбилеят тази година вместо през май е изтеглен през октомври и ще се празнува в навечерието на 26-и, Деня на строителя. Идеята е по този начин да се подчертае опитът на гимназията да свърже образованието с практиката и бизнеса.
Точно в тази посока са и другите ни училищни проекти, коментира Камелия Денчева. От този месец в професионалния център на гимназията започва обучение на 50 безработни по три професии - програмист, облицовки и настилки и сухо строителство. То ще бъде съпътствано и с часове по английски език за програмистите, а останалите ще получат компютърна грамотност. Проектът се реализира по проект за 120 хил. лева към Агенцията по заетостта.
Строителният е единственото русенско училище, което кандидатства пред МОН с проект на стойност 100 хил. лева за подобряване на материалната си база. Ако бъдем одобрени, както се надявам, ще оборудваме изцяло с модерна техника 2 компютърни кабинета, казва Денчева. Освен компютри със съответния софтуер, в тях ще има мултимедия и интерактивни дъски, което ще допринесе за по-високо качество на специализираното обучение.
В навечерието на 65-та си годишнина гимназията е горда, че по нейна инициатива националният списък с професиите е допълнен с архитектурна реставрация, декоративна реставрация и конструктивна реставрация. Училището има желание догодина да обяви прием по новата специалност архитектурна реставрация. Русе има нужда от такива специалисти, защото атрактивното лице на града е неговата стара архитектура, която има нужда от компетентна поддръжка, мотивират амбицията си училищното ръководство и настоятелството.