Със свое единодушно решение Академичният съвет на университета „Василе Александри“ в Бъкау е присъдил титлата „Доктор хонорис кауза“ на ректора на Русенския университет проф.Христо Белоев. Церемонията по удостояването е насрочена за 1 октомври, когато румънският университет тържествено открива новата си учебна година. За проф.Белоев това е трета почетна титла след признанието от колегите му в Нитра и Толиати.
Повод за това признание е приносът на русенския ректор в развитието на контактите между двата университета, между отделни факултети, катедри и студентските организации, но най-вече - за развитието на съвместната научноизследователската и проектна дейност. От 2010 г. проф.Белоев e зам.-главен редактор на научното списание на университета в Бъкау и е съпредседател на организационния комитет на научната му конференция.