От днес ДФ „Земеделие“ започва приема на заявления по три от схемите за компенсаторни плащания за различен вид дейности, съобщиха от фонда. До 30 април собственици на овощни градини могат да подават искания за покриване на разходите си за покупка на препарати за растителна защита. Помощта е в размер на 800 хил. лв. и се предоставя за изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния и есенния периоди.
Средствата се отпускат на два етапа - за дейности през пролетта, прилагани след преминаването на студовете до набъбване на пъпките. Самото сключване на договорите и изплащането на средства ще продължи до 28 май 2014 г.
До 29 август се приемат заявления по схемата за съфинансиране на премиите при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е 15 декември 2014 г. Фондът компенсира 80% от премията, когато застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител.
От днес започва и кандидатстването и по схемата за картофопроизводителите, които пръскат срещу почвените неприятели, известни като телени червеи (Elateridae). Тази година бюджетът на помощта е 600 хил. лв., което е със 100 хил. лева повече от 2013 г.