Несериозно е в конкурсните условия за отдаване под наем на корпуса от Доходното здание, в който сега е настанен ресторант „Хепи“, да се залага минимална инвестиция от 500 000 лева, без да е ясно какво точно трябва да се ремонтира. Такава беше позицията на общинския съветник Пенчо Милков в комисията по териториално и селищно устройство. Там той беше категоричен, че когато се поставя такова изискване, кандидатите трябва да разполагат с предварителна информация и прогнозни количествено-стойностни сметки. Противно на тази логика Общината просто посочва една сума, за която въобще не е ясно как е формирана, коментира общинският съветник от БСП. Милков се опасява, че без предварителен идеен проект няма да може да се проследи по-късно дали договорените инвестиции наистина са вложени.
Милков е и против критерия за брой работни места. Тук не става дума за завод, а за ресторант, така че разликата в работните места не може да играе съществена роля, твърди още юристът от БСП.
Пенчо Милков не е съгласен и с условието за 12 000 лева минимум годишно подпомагане на културата и спорта. Той предложи вместо наддаване Общината да заложи твърда сума 18 000 лева, която с договора да бъде уговорено какво точно ще подпомага.
Архитект Венцислав Илиев също смята, че съветниците би трябвало да знаят как е определен размерът на инвестицията. Според него предвиденият за наем срок от 10 години е твърде дълъг. Местната власт обаче опонира, че при 5-годишен наемен договор вложените пари няма да могат да се избият.  
Апелът на Милков администрацията да оттегли предложението си, за да го прецизира или пък да тръгне на вариант чист търг, не беше приет от мнозинството в комисията. Затова пък той получи уверението, че на сесията ще бъдат показани конкретните дейности и разчети, на базата на които е формирано изискването на минимална инвестиция от половин милион в обекта. Общинарите заявиха това намерение и пред икономическата комисия.