Сградата на бившата Трета поликлиника в кв.“Здравец Изток“ да се приватизира, а не да се продава на търг. Около този вариант се обединиха общински съветници от постоянната комисия по земеделие и екология. Колегите им от комисията по култура и религиозни въпроси пък решиха да приемат материала само за сведение и да кажат своето мнение на сесията другата седмица. Ако на нея бъде решено поликлиниката да се приватизира, в условията могат да се посочат конкретни ангажименти за нейната дейност. И ако те не се изпълнят, и то в предвидения срок, собственикът ще търпи санкции. Ако обаче сградата бъде продадена на търг, няма гаранции какво ще е нейното бъдеще и каква дейност ще се развива там, тъй като при тази форма на продажба се търси най-висока цена. Това обясни управителят на МБАЛ „Медика“ д-р Кирил Панайотов, който заяви своите инвестиционни намерения към сградата още преди месец. А във всяка комисия вчера изнесе презентация, в която обясни подробно своите цели.
Той декларира, че се намира в конфликт на интереси, тъй като е и общински съветник, и заяви, че няма да гласува предложението на сесията. За сметка на това гарантира, че ако управляваната от него болница придобие собствеността на Трета поликлиника, задължително ще се запазят съществуващите лекарски практики в нея. А това са 12 общопрактикуващи лекари и 17 вида специализирани практики. Освен това д-р Панайотов заяви, че ще намали драстично наема на лекарските кабинети. Сега той е 1/10 от общинския наем или средно между 70 и 90 лева, посочи справка на „Утро“. Предвижда се новата цена да бъде 1/100 от общинския наем или около 8 лева. В бъдещата болница д-р Панайотов предвижда да има денонощен спешен кабинет и да се закупят реанимобили. В нея ще бъдат привлечени и студенти от Здравния факултет на Русенски университет. В подкрепа на своите намерения, д-р Панайотов обясни, че 80% от приходите на бъдещата болница по закон ще бъдат връщани в здравеопазването на общинско ниво.
Преди време лекарите в Трета поликлиника с подписка декларираха желанието си да закупят кабинетите, в които практикуват. Единственият вариант за това е, като се насрочи търг за тях, при който обаче няма гаранции кой ще предложи най-висока цена и дали ще продължи медицинската дейност в тях. Какво ще е бъдещето на лечебното заведение, в крайна сметка ще решат съветниците на сесията.