Нова руска връзка изплува при препродажбата на „Свинекомплекс Николово“. Досега русенското дружество се владееше от „Лаудис Холдинг Груп“, собственост на небезизвестния Константин Циганов. В края на май фирмите от групата „Лаудис“ прехвърлиха дяловете си на регистрираната в Люксембург офшорка „Вестпарк Файненшъл груп“, чиито собственици засега остават неизвестни. Само седмица по-късно обаче е извършена нова препродажба, при която „Вестпарк“ се разделя с две трети от притежаваните акции в „Свинекомплекс Николово“. По една трета придобиват „Хайбрид“ ЕООД и „Пимаро България“ ЕАД. Така дружеството вече има трима големи собственици, които притежават по 32% от капитала.
„Хайбрид“ ЕООД е столична фирма, създадена през 2008 г. с предмет на дейност отглеждане на свине. Собственик на капитала е Ангел Стумбов. Интересното е, че електронният адрес на дружеството в Търговския регистър е с име, отговарящо на адвоката Пламен Макавеев, който представлява „Вестпарк“ в България.
„Пимаро България“ също има чуждестранна връзка, този път - кипърско-руска. Едноличното акционерно дружество се управлява от Александър Василиевич Биков и е собственост на „Пимаро Лимитид“ /Кипър/, където председател на Съвета на директорите е Наталия Николаевна Бикова.
От страна на новите собственици засега няма индикации, че предстоят промени и в оперативното ръководство на „Свинекомплекс Николово“. В поканата за свикване на редовно събрание на акционерите, което ще се проведе на 28 юни, липсват точки за промени в състава на управителните органи.