При сключването на договорите с производителите на храни търговските вериги не могат да въвеждат забрани или ограничения за предоставянето на стоките. Въвежда се забрана и върху налагането на такси, несъответстващи на добросъвестната търговска практика, които са необосновано високи или се начисляват по непрозрачен начин. Това гласят част от промените в Закона за защита на конкуренцията.
Измененията се предлагат по настояване на производителите на храни, които от години настояваха за законова регламентация в тяхна защита при сключването на договорите. При изготвяне на законопроекта е била проучена практиката и в други европейски държави като Чехия, Великобритания, Германия.
Европейската комисия е изготвила „Зелена книга“ за нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа, се посочва в мотивите за новия законопроект.
В книгата са посочени и седем вида нелоялни практики, които според вносителите съществуват в България, затова се налагат промените. Сред тях са двусмислени договорни условия с неясни условия, липса на писмени договори, изменения на договора със задна дата, нелоялно прехвърляне на търговски риск, непочтено използване на информация, внезапно и неоправдано прекратяване на търговските отношения и териториални ограничения на доставките.
Ако парламентът приеме законовите промени до края на годината, те трудно биха влезли в сила от следващата година, защото ще се наложат поправки и в други закони, свързани с този за защита на конкуренцията.