Вратите на Английската гимназия бяха широко отворени в събота за деца и родители, на които им предстои избор на училище след завършен седми клас. Всички учители посрещаха любопитните тийнейджъри и им разказваха за възможностите, които предоставя чуждоезиковото обучение за професионалната им реализация след средно образование. Сред най-активните посетители бяха децата от „Любен Каравелов“, СОУ за европейски езици и „Иван Вазов“.