Изграждане на нов корпус към Доходното здание, основен ремонт на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, основен ремонт на русенския Обреден дом и изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито. Това са четирите мерки, за финансирането на които Община Русе ще кандидатства по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. Кметът Пенчо Милков предлага на съветниците да дадат съгласие Общината да извърши необходимите действия за подготовка и изпълнение на проектната идея. Четирите мерки са със срок на изпълнение 36 месеца и общ индикативен бюджет в размер на 24 412 489,62 лв.
Новият корпус на Доходното ще бъде зад сегашната сграда, с лице към две улици - „Александровска“ и „Черно море“. Той ще бъде на три етажа и ще съчетава функциите на конгресен център със зали за събития и експозиционни части. Според разчетите ще струва малко над 13 млн. лева, като финансирането е изцяло от програмата.
За изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито се предвиждат 1,8 млн. лева. Това всъщност е отдавнашна идея за амфитеатрална открита сцена с 238 седящи места на общински имот на ул. „Княжеска“ 7, непосредствено до Кукления театър. На този терен се е намирал историческият „Ислях хане“ - първият изискан европейски гранд хотел по българските земи. Той е изграден още през 60-те години на 19 век, когато Русе е столица на създадения Дунавски вилает. През 2015 година Община Русе направи опит да го изгради отново пак чрез два конкурса, но те завършиха без успех.
За ремонт, консервация и реставрация на библиотеката са заложени 6,2 млн. лева, а за Обредния дом - 3,2 млн. лева. Работата и по четирите мерки обаче е в доста ранна фаза и единствено за библиотека „Любен Каравелов“ има изработен технически инвестиционен проект.