Главният секретар на Министерския съвет (МС) подписа нов договор с фондация „Асоциация Анимус“ за поддръжка на Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие още една година, съобщиха от правителствената пресслужба.
От МС припомнят, че неправителствената организация повече от 10 години помага на хора в риск или жертви на агресия в дома на телефони с номера 0800 1 8676 и 02 981 7686. Към момента това е единствената телефонна линия, която е финансирана с бюджетни средства и осигурява социално, правно и психологическо консултиране, насочване и подкрепа на пострадали от домашно насилие или в риск, както и на техни близки, информираха от МС.
Над 2800 души са потърсили помощ по телефона през 2023 г., сочи статистиката. От тях 81% са жени - жертви на агресия в дома.
От правителствената пресслужба посочиха, че новият договор с фондация „Асоциация Анимус“ е сключен по  процедурата за директно възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в администрацията на МС след пазарни консултации. Отправена е и покана за предоставяне на ценови оферти до седем организации, които предоставят такъв тип услуга.
Според подписания днес договор неправителствената организация ще получи от държавата 64 800 лв. за следващите 12 месеца. Срещу тази сума тя ще продължи да поддържа телефонната линия денонощно през всички дни в годината, като осигурява специализирано юридическо и психологическо дежурство при спазване на поверителност и анонимност за потърсилите помощ. Ще се актуализира базата данни на „Карта на услугите за пострадали от домашно насилие“, хората ще бъдат насочвани към социални услуги по Закона за социалните услуги и към специализирани услуги по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) в цялата страна.
Секретариатът на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие към МС работи за осигуряване на национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск, с единен хармонизиран европейски номер. Това е предвидено в чл. 6б, т. 17 от ЗЗДН, уточниха от МС.
На 1 юни т.г. данните на МВР за 2023 г. показват, че престъпленията, извършени в условията на домашно насилие, са 1614, като се отчита увеличение с 84,9% спрямо 2022 г., когато са 873. Разкриваемостта на престъпленията е 52,4%, или с 6,4 пункта повече спрямо 2022 г. Регистрирани са три умишлени убийства в условията на домашно насилие спрямо едно за 2022 г., както и 823 случая на нанесени телесни повреди за 2023 г., което е с три пъти повече в сравнение с предходната година. Случаите на неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие са 468, спрямо 404 за 2022 г.