Бившият концесионер на плувен комплекс „Норд“ - русенската фирма „Мегакапитал“, трябва да заплати 242 175.01 лв. обезщетение на Общината за ползването на обекта без валиден договор в периода за периода 2 август 2018 - 2 август 2023 г., реши Окръжният съд. Искът бе за 320 746.12 лв. плюс лихви за забава в размер на 21 071.10 лева, но бе уважен само частично.                  

„Мегакапитал“ ползваше имота в продължение на години след изтичане на договора за наем, като продължаваше да го плаща в договорения още през 2012 г. размер - 4098 лв. без ДДС. След като Общината реши на мястото на „Норд“ да се построи нов плувен комплекс, фирмата се опита да спъне проекта, завеждайки няколко дела срещу изваждането й от имота, които в крайна сметка бяха загубени. Сега от решението на съда излиза, че за този период тя е заплащала твърде малко, а кметът и Общината са приели тази сума (договорена още при предишния кмет Пламен Стоилов) без да имат за това правни основания.
Договорът на „Мегакапитал“ за наем на комплекс „Норд“ е от 2012 г. за една година. След изтичането му фирмата ползва имота като вместо наемна цена, дължи обезщетение за противоправно ползване. Това обезщетение по закон не може да бъде по-ниско от договорената наемна цена, но може да бъде по-високо. През следващите години между двете страни са сключване на споразумения за продължаване на това „квазинаемно“ правоотношение и на фирмата са издавани фактури за същата стойност като наема. Според съда обаче кметът на Общината не е компетентен да определя размер на дължимото обезщетение за ползване на имоти, отдаването под наем на които става след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, нито да изразява воля за съгласие ползването да продължи. Затова дължимото обезщетение трябва да се изчислява на база пазарна оценка за наемната цена на имота, за което е назначена експертиза. Според нея средният пазарен месечен наем за имота възлиза на 6304 лв. без ДДС.
Дължимата сума за петгодишния период 2 август 2018 - 2 август 2023 г. е в размер на 378 240 лв. За този период фирмата е заплатила 136 064.99 лв., следователно трябва да плати още 242 175.01 лв., решава съдът. Претенцията за лихви върху тази сума магистратите отхвърлят, тъй като става въпрос за парично задължение, чийто падеж не е определен. Така то става изискуемо след покана, каквато не е отправена.
 Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Велико Търново.