След дълго забавяне най-после е подписан договорът с първия оператор на новоизградената на пътя за Николово анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. Дъщерната на „Топлофикация Русе“ фирма „Д Консей“ бе определена за изпълнител още на 8 декември миналата година, но по неясни причини подписването се забави с повече от половин година. Вчера той бе публикуван, като стана ясно, че подписите са положени на 15 май. Стойността на договора е 14 млн. лева без ДДС.
„Д Консей“ се ангажира в следващите 4 години да събира и транспортира биоразградими отпадъци от територията на населените места от общините Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово. В инсталацията те ще се третират анаеробно за производство на биогаз, който ще се продава.
Според условията операторът ще има привилегията да работи при гарантирана печалба от 4%. Компенсацията за 1 тон третиране (сепариране, анаеробно третиране и компостиране) на отпадък на вход на инсталацията е 50 лева без ДДС. Компенсация за събиране и транспортиране на тон разделно събрани отпадъци от територията на община Русе до Анаеробна инсталация за 1 тон отпадък ще е 60 лева без ДДС, а за другите общини варира между 45 и 91,59 лева.
Размерът на компенсациите не може да надвишава нетните разходи за предоставяне на обществената услуга. Ако приходите от продажба на компост и биогаз се окажат по-големи от разходите, операторът ще може да задържи максимум 5% печалба, а останалата ще се разпредели между общините.