Общинският съвет от групата на ПП ГЕРБ-Русе и началник на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева отправи питане до кмета Пенчо Милков по повод одобрен и финансиран с над 4 млн. лева проект за изграждане на нов допълнителен корпус към СУ „Васил Левски“. Средствата за проекта са осигурени от Министерство на образованието по програма, изготвена от Община Русе по съответната процедура. Целта на планирания нов корпус е да създаде условия обучаващите се в най-голямото русенско училище 1393 деца да минат на едносменен режим на посещение на учебните занятия, а не както е в момента на две смени.
Планът, изготвен от директора на СУ „Васил Левски“ е от 2019 г., а проектното предложение е одобрено на 9 ноември 2020 г. Осигурени са и средства в размер на 4 026 643, 27 лв. Проведена е обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор.  Избран е изпълнител и от май 2022 г. с него е сключен договор.
Допълнителен корпус към училището обаче няма изграден. В тази връзка Росица Георгиева отправя следните въпроси към кмета на Русе:
1. При наличието на отпуснати от държавата средства, проведена обществена поръчка и сключен договор с изпълнител на 05.05.2022 г., защо не е започнало строителството на нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“?
2. Има ли издадено разрешително за строеж?
3. При наличието на осигурени средства от държавата и сключен договор с изпълнител, възнамерява ли Община Русе да построи нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ и по този начин да изпълни своите задължения, които е поела пред МОН за осигуряване на едносменен режим на обучение?
4. След като към момента не е започнало строителството на нов корпус, кога и в какви срокове ще създадете необходимите условия полудневната организация на учебния ден в СУ „Васил Левски“?
5. Възнамерява ли Община Русе да се откаже от строежа на нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ и да пренасочи част от учениците от I до VII клас да се обучават в ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Алеко Константинов“, за да може учениците, които ще останат в  СУ „Васил Левски“ да се обучават на едносменен режим?
 Очаква се общинската администрация да отговори  на предстоящата сесия на Общинския съвет.