Бившите областни управители ще се събират поне веднъж в месеца, за да дискутират идеи за културното и икономическо развитие на региона. Това ще стане по предложение на сегашния областен управител Драгомир Драганов, който събра предшествениците си по случай 24 май. „През годините винаги е имало приемственост между всеки областен управител и заместниците. Добрите практики са съхранени и надграждани“, каза Драганов, който предложи да работят в екип по актуални теми и приоритети на областта. Той посочи, че познава всички свои бивши колеги и винаги досега е имал отличен контакт с тях.
В срещата участваха бившите областни и зам.областни управители Владимир Недялков, Йордан Борисов, Димитър Маринов, Емил Бачийски, Венцислав Калчев, Галин Григоров, Данаил Ковачев и Баки Солак. Част от поканените не успяха да присъстват поради лични и служебни ангажименти.