Гигантска плюшена риба, заобиколена от ято малки водни обитатели - това ще изработят възпитаниците от Центъра за настаняване от семеен тип и Центъра за работа с деца с увреждания към БЧК. Така днес ще стартира първата от четирите работилнички от творческия проект „Детски Арт Хепънинг „На брега на реката“ на сдружение „Дунавско сияние“. Той е финансиран от общинската фондация „Русе - град на свободния дух“, кулминацията му ще бъде в Деня на река Дунав - 29 юни. Целта е да се създадат възможности за творческа изява и участие в културния и социален живот на деца в риск, неравностойно социално положение и бежанци.
Наставници в първата работилничка ще бъдат Ина Валентинова - художник-педагог и Марияна Георгиева - дизайнер на Работилничка „Играчки-закачки“. Следващата  ще бъде на 30 май, когато децата ще сътворят още един воден обитател - гигантска костенурка. По време на творческите занимания ще бъдат излъчени и първите членове на представителния русенски арт „Dream Team“, който ще участва в престижния международния конкурс Danube Art Master, организиран от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна Европа.