Сборния бюджет на община Русе към 31 март е увеличен със 7 910 112 лв., съобщава администрацията. Първоначалният годишен план на бюджета е в размер на 274 525 444 лв. Уточненият бюджет вече е 282 435 556 лева. Сумата за държавни дейности е увеличена със 7 153 959 лв., за местни дейности - с 491 437 лв. Делегираните от държавата дейности са дофинансирани с 264 716 лв.
На 3 871 596 лв. възлиза трансферът от Агенцията за социално подпомагане за услугите Лична помощ и Приемна грижа. 1 680 609 лв. е субсидията от държавния бюджет за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за учениците от I до XII клас. Субсидиите за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт за първото тримесечие на 2024 г. възлизат на 573 648 лв., а компенсациите за транспорт на деца и ученици са в размер на 309 729 лв.