Предвиденото разширяване на Дома за хора с деменция „Приста“ в Русе да бъде определено като обект от първостепенно значение за Община Русе, ще гласува Общинският съвет на предстоящата сесия. В съответствие с изискването за преструктуриране на съществуващите домове за хора с увреждания, регламентирано в Националната стратегия за дългосрочна грижа, Община Русе е планирала изграждане на два нови корпуса върху общински имот с площ от 21 307 кв. м в социалното заведение. Договор за проектиране на разширението бе сключен още през 2021 г.
В момента извършваната в дома услуга е с капацитет 120 лица с деменция, за които екип от 70 служители полага 24-часови грижи. Определянето им като обект от първостепенно значение за Община Русе и включването в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, ще даде възможност в максимална степен да се ускори процедурата по реализиране на инвестиционния проект.