Драстично е намалял броят на всички видове наказателни дела през 2013 година спрямо предходната 2012, посочва докладът на Русенския окръжен съд. Единствено при частните наказателни дела няма съществена промяна. Общо 683 нови дела са постъпили в съда през 2013 година, докато през 2012-а са били 839.
Особено голямо е намалението на делата за грабежи - едва 3 случая са разглеждани в съда за разлика от четири пъти по-големия им брой през изминалите години. Двойно са намалели и производствата за наркотици - едва 4. Общо 48 присъди са постановили окръжните магистрати през 2013 година. На 60 от общо 99 осъдени наказанието е било условно.