Световният ден на водата 22 март бе отбелязан от учениците на ОУ „Отец Паисий“, които преди началото на учебните си занятия вчера демонстративно пиха по чаша чиста вода в двора на училището. По този начин те изразиха съпричастност към опазването на водните ресурси, а всички използвани пластмасови чаши и бутилки бяха грижливо изхвърлени в специално поставените кошчета за разделно събиране на отпадъци.