Софийският университет (СУ) “Св. Климент Охридски‘‘ представя България в нов международен проект “Прометей“ в областта на дигиталната епиграфика. Водещи специалисти от СУ взимат участие в партньорство с академични и културни институции от региона като Археологическия музей на Република Северна Македония в Скопие, Института по Балканистика в Белград, Белградския университет и Университета “Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, съобщиха днес от българското висше училище.
Епиграфиката е филологическа и археологическа дисциплина, която изучава старите надписи, които не са написани с перо, а изрязани (най-често издълбани с длето или някакъв друг остър уред) или изписани с четка по старите стенописи и икони. 
Начинанието има за цел да използва съществуващите добри практики и наличните ресурси в областта за създаването на дигитална епиграфска колекция с антични латински и гръцки надписи от трите държави. Тази колекция ще служи като средство за образование и популяризация на културната дисциплина сред модерната публика. Според учените античните писмени паметници са важна част от културното наследство и в много отношения могат да ни дадат важна информация за човешката цивилизация и възможност за още една гледна точка към универсалните човешки ценности през вековете.
В периода от 15 до 19 април 2024 г. се провежда първото събитие от двугодишната програма на проекта – онлайн уъркшоп със свободен достъп по дигитална епиграфика. В него обучители са д-р Димитър Илиев и екипът дигитални епиграфи от Катедрата по класическа филология към Софийския университет - Елина Боева и Кристиян Симеонов, Двамата имат значителен опит в областта на техническата обработка и кодирането на надписи чрез модерни технологии.
В последните десетилетия дигиталната епиграфика интензивно се развива като дисциплина в световен мащаб и у нас вече работят екипи, които дигитализират писменото наследство по българските земи. Но все още има много какво да се постигне на фона на значителното епиграфско наследство в Балканския регион. Именно това е мисията на проекта “Прометей“ – да допринесе по достъпен начин за развитието на античната епиграфика на Балканите като част от общото културно наследство на Европа и света, допълват от висшето училище.
Списъкът на гост-лекторите включва специалисти от Сръбската академия на науките и изкуствата и Университета в Хелзинки. Те ще представят конкретни теми от своето експертно поле. В рамките на работилницата участниците имат възможност да получат теоретични и практически знания за работата с EpiDoc, EFES, Zenodo, GitHub, Zotero, да се запознаят с необходимите Front-End (б.а. front-end разработчиците създават интернет сайтове и уеб приложения) умения за осъществяването на подобни проекти, а също и да научат повече за 3D визуализациите и други дигитални способи, отбелязват от СУ.
/ЙВЛ