Започна почистване на коритото на река Тунджа, нейните притоци и дерета на територията на община Елхово. За целта са заделени около 100 хил. лв. от капиталовите разходи на общинския бюджет, а кметът Петър Гендов призова и държавата да отпусне средства.
„Окастряме дърветата, които са се надвесили над водоемите, предимно в Тунджа, където има нападали дървета ги изтегляме с лодка и въжета“, обясни кметът на Елхово. Почистването обаче трябва да е ангажимент не само на общините, а и на държавата, подчерта той.
„Трябва да почистим деретата на 22 села и техните корита на реките, както и Тунджа. Просто работата е страшно много. Надявам се и държавата да ни подкрепи с финансови средства, защото сме граничен район, последният голям град на европейската граница“, коментира Гендов.
Въпреки че през последните месеци нивото на Тунджа спадна драстично, мерки трябва да се вземат превантивно, заяви кметът на Елхово. Заради очакваните валежи тези дни, се очакват повишения на речните нива в страната, включително и на водосбора на река Тунджа, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.